Twitter feed
Najnovija obavještenja

Obavještenje o izborima za studentske predstavnike

Obavještavaju se studenti da je Izborna komisija utvrdila rezultate izborâ za studenta-prodekana i predstavnike studijskih godina.

Uvidom u spisak glasačâ, te prebrojavanjem glasova, Komisija je utvrdila da je glasalo 70 (sedamdeset) studenata. Od tog broja važećih je bilo ukupno 61 (šezdesetjedan) listić, a nevažećih listića 9 (devet).
Za kandidata za studenta-prodekana pod rednim brojem 1, Alena Adrovića, glasalo je 40 (četrdeset) studenata, a za kandidata pod rednim brojem 2, Filipa Mrvaljevića, 29 (dvadesetdevet) studenata.

Izborna komisija konstatuje da je za studenta prodekana izabran Alen Adrović.

Za kandidata za predstavnika I godine pod rednim brojem 1, Miloša Nikolića, glasalo je 9 (devet) studenata; za kandidata pod rednim brojem 2, Srnu Pejović, glasalo je 8 (osam) studenata, a za kandidata pod rednim brojem 3, Vuka Vukovića, glasalo je 11 (jedanaest) studenata.

Izborna komisija konstatuje da je za studenta predstavnika I godine izabran Vuk Vuković.

Za kandidata za predstavnika II godine pod rednim brojem 1, Emila Mujevića, glasalo je 4 (četiri) studenta, a za kandidata pod rednim brojem 2, Anđelu Popović, 9 (devet) studenata.

Izborna komisija konstatuje da je za studenta predstavnika II godine izabrana Anđela Popović.

Izborna komisija nije u predviđenom roku primila kandidature za studentske predstavnike III i IV godine.

Zahtjev za uvid u spisak biračâ, glasačke listiće i drugu izbornu dokumentaciju, kao i žalbe na rezultate izborâ, moguće je podnijeti pismeno Izbornoj komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultatâ, po proteku će kojeg roka biti objavljeni konačni rezultati sa procentualnim prikazima broja glasova i rezultatâ.

Predavanja iz Krivičnog procesnog prava - treća godina

Studenti koji su prijavili predmet Krivično procesno pravo, neće imati nastavu 16. i 17. aprila, kako je to bilo predviđeno rasporedom.

O novom terminu održavanja nastave, studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

Predavanja iz predmeta Ustavno pravo - prva godina

Prof. dr Marijana Pajvančić držaće predavanja iz predmeta Ustavno pravo u ponedeljak i utorak, 14. i 15. aprila, prema sledećem rasporedu:

- ponedeljak, 14. april - 10-15, A1
- utorak, 15. april - 10-15, A1.

Podsjećamo studente da je prisustvo predavanjima obavezno!

IV međunarodna berza preduzetničkih ideja
Opširnije: IV međunarodna berza preduzetničkih ideja

Poštovane kolege,
ovom prilikom vas obavještavamo da je otpočeo konkurs za prijavu ideja za Četvrtu Međunarodnu Berzu Preduzetničkih Ideja koja će se održati 09.05.2014. godine na UDG-u.
Podsjećamo da je promet na prošlogodišnjoj berzi iznosio više od 12.000,00 eur, dok su neke od ideja već prerasle u biznis.

Izbori za studentske predstavnike

Obavještavaju se studenti da će se izbori za studente predstavnike i studenta-prodekana obaviti u srijedu 9. aprila 2014. godine u terminu od 14-18h. Aktivno biračko pravo imaju svi aktivni studenti Fakulteta.
Da bi ostvario svoje biračko pravo student na izborno mjesto može pristupiti isključivo s identifikacionim dokumentom UDG-ja, o čemu će računa voditi Izborna komisija.

Sala u kojoj će izbori biti održani, biće naknadno određena, o čemu će studenti biti obaviješteni.

Pozivaju se studenti da, koristeći se svojim pravima i štiteći svoje interese, u što većem broju učestvuju na izborima.
Obavještenja
 
Obavještenje o izborima za studentske predstavnike
Obavještavaju se studenti da je Izborna komisija utvrdila rezultate izborâ za studenta-prodekana i predstavnike studijskih godina.

Uvidom u spisak glasačâ, te prebrojavanjem glasova, Komisija je utvrdila da je glasalo 70 (sedamdeset) studenata. Od tog broja važećih je bilo ukupno 61 (šezdesetjedan) listić, a nevažećih listića 9 (devet).
Za kandidata za studenta-prodekana pod rednim brojem 1, Alena Adrovića, glasalo je 40 (četrdeset) studenata, a za kandidata pod rednim brojem 2, Filipa Mrvaljevića, 29 (dvadesetdevet) studenata.

Izborna komisija konstatuje da je za studenta prodekana izabran Alen Adrović.

Za kandidata za predstavnika I godine pod rednim brojem 1, Miloša Nikolića, glasalo je 9 (devet) studenata; za kandidata pod rednim brojem 2, Srnu Pejović, glasalo je 8 (osam) studenata, a za kandidata pod rednim brojem 3, Vuka Vukovića, glasalo je 11 (jedanaest) studenata.

Izborna komisija konstatuje da je za studenta predstavnika I godine izabran Vuk Vuković.

Za kandidata za predstavnika II godine pod rednim brojem 1, Emila Mujevića, glasalo je 4 (četiri) studenta, a za kandidata pod rednim brojem 2, Anđelu Popović, 9 (devet) studenata.

Izborna komisija konstatuje da je za studenta predstavnika II godine izabrana Anđela Popović.

Izborna komisija nije u predviđenom roku primila kandidature za studentske predstavnike III i IV godine.

Zahtjev za uvid u spisak biračâ, glasačke listiće i drugu izbornu dokumentaciju, kao i žalbe na rezultate izborâ, moguće je podnijeti pismeno Izbornoj komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultatâ, po proteku će kojeg roka biti objavljeni konačni rezultati sa procentualnim prikazima broja glasova i rezultatâ.
15
April
 
Predavanja iz Krivičnog procesnog prava - treća godina
Studenti koji su prijavili predmet Krivično procesno pravo, neće imati nastavu 16. i 17. aprila, kako je to bilo predviđeno rasporedom.

O novom terminu održavanja nastave, studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
14
April
 
Predavanja iz predmeta Ustavno pravo - prva godina
Prof. dr Marijana Pajvančić držaće predavanja iz predmeta Ustavno pravo u ponedeljak i utorak, 14. i 15. aprila, prema sledećem rasporedu:

- ponedeljak, 14. april - 10-15, A1
- utorak, 15. april - 10-15, A1.

Podsjećamo studente da je prisustvo predavanjima obavezno!
10
April
 
IV međunarodna berza preduzetničkih ideja
Poštovane kolege,
ovom prilikom vas obavještavamo da je otpočeo konkurs za prijavu ideja za Četvrtu Međunarodnu Berzu Preduzetničkih Ideja koja će se održati 09.05.2014. godine na UDG-u.
Podsjećamo da je promet na prošlogodišnjoj berzi iznosio više od 12.000,00 eur, dok su neke od ideja već prerasle u biznis.
10
April
 
Izbori za studentske predstavnike
Obavještavaju se studenti da će se izbori za studente predstavnike i studenta-prodekana obaviti u srijedu 9. aprila 2014. godine u terminu od 14-18h. Aktivno biračko pravo imaju svi aktivni studenti Fakulteta.
Da bi ostvario svoje biračko pravo student na izborno mjesto može pristupiti isključivo s identifikacionim dokumentom UDG-ja, o čemu će računa voditi Izborna komisija.

Sala u kojoj će izbori biti održani, biće naknadno određena, o čemu će studenti biti obaviješteni.

Pozivaju se studenti da, koristeći se svojim pravima i štiteći svoje interese, u što većem broju učestvuju na izborima.
08
April
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
06. 04. 14. Navijamo za košarkaše UDG-a Opširnije
04. 04. 14. Gostovanje predavača iz Međunarodnog krivičnog tribunala Opširnije
04. 04. 14. Škola prava Evropske unije- Bar 2014 Opširnije
01. 04. 14. DAN ISTRAŽIVANJA NA UDG-u Opširnije
01. 04. 14. Studentski izbori Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
20
Decembar
Novogodišnja čestitka
Novogodišnja čestitka
Drage koleginice i kolege,

želimo Vam puno uspjeha u predstojećoj 2014. godini!

UDG, FaKultet pravnih nauka
 
24
Oktobar
Svečana ceremonija dodjele diploma
Opširnije: Svečana ceremonija dodjele diploma
Povodom Dana Univerziteta organizuje se Svečana dodjela diploma 11.11. u 11.
Rok za prijavljivanje studenata za prisustvo svečanoj dodjeli diploma koja će biti održana 11.11.2012. u 11 sati, je do ponedjeljka, 4. novembra do 14 sati.
 
22
Oktobar
Festival animiranog filma - radionica o animiranom filmu
Festival animiranog filma - radionica o animiranom filmu
Obavještavamo studentkinje i studente da će se, povodom Festivala francuskog animiranog filma koji se održava u Podgorici od 21. do 24. oktobra, održati radionica o animiranom filmu u četvrtak, 24. oktobra, u Amfiteatru AP, u terminu od 10:30h do 12:00h.

Radionicu će voditi režiser Loran Boalo, specijalni gost Fakulteta umjetnosti.

Dobrodošli!